Automatisch Incasso

Om een automatisch incasso in te stellen voor het incasseren van de VOL Contributie vragen we je onderstaand formulier in te vullen.

We maken gebruik van E-Mandates via Mollie. Dit betekent dat je wordt doorverwezen naar iDeal om meteen de eerste termijn te betalen. Deze betaling geldt vervolgens als iDIN verificatie van jouw gegevens.

Incassatieschema
Bij het afgeven van de SEPA Machtiging betaal je jouw contributie + eventuele donatie voor het huidige kalenderjaar.
Vervolgens wordt elk jaar, rond dezelfde datum, ditzelfde bedrag automatisch afgeschreven.

Doorlopende SEPA Machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

  • Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een betaling van uw rekening af te schrijven en
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft”.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.


Totaal