Uitschrijven

U kunt uw lidmaatschap beƫindigen tegen het einde van het lopende verenigingsjaar (kalendarjaar). Als u u vandaag opzegt, wordt u dus per 31 december van dit jaar lid af.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een eenduidige e-mail te sturen aan vol@nieuwedelft.nl, of een brief te zenden aan:

Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft”
t.a.v. de secretaris
Buitenwatersloot 1-3
2613 TA Delft

U ontvangt een bevestiging van de opzegging.