Info

De Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” (VOL) vereenigt actieve oud-leden van De Bolk.

Lid worden

Als u lid wilt worden van de VOL, kunt u dat aangeven bij het beƫindigen van uw Bolk-lidmaatschap. Er is een optie op het opzegformulier om uw gegevens te laten delen met de VOL t.b.v. een lidmaatschap.

Wilt u later lid worden, dan kunt u het online formulier invullen: https://forms.gle/3wW8hRRC7BxM7V887.

U bent lid van de VOL zodra u door het bestuur als lid geaccepteerd bent.

Lid-af worden

U kunt uw lidmaatschap beƫindigen tegen het einde van het lopende verenigingsjaar (kalendarjaar). Als u u vandaag opzegt, wordt u dus per 31 december van dit jaar lid af.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een eenduidige e-mail te sturen aan vol@nieuwedelft.nl, of een brief te zenden aan:

Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft”
t.a.v. de secretaris
Buitenwatersloot 1-3
2613 TA Delft

U ontvangt een bevestiging van de opzegging.