Info

De Vereniging Oud-Leden der D.S.V. “Nieuwe Delft” (VOL) vereenigt actieve oud-leden van De Bolk.

Statuten

Op 13 januari 2023 heeft de VOL nieuwe statuten vastgelegd bij de notaris. Hiermee krijgt de vereniging volledige rechtspersoonlijkheid: eerdere statuten waren niet bij een notaris vastgesteld. Ook zijn een aantal bepalingen bijgewerkt.

De volledige statuten vind u hieronder. In deze versie is het voorblad met persoonsgegevens van de bestuurders verwijderd. De volledige versie kunt opvragen bij het bestuur.

Ook in deze nieuwe statuten zijn enkele tekstuele foutjes geslopen: het is helaas niet 100% te vermijden. Ter duiding van de betekenis is een oplegger opgenomen: