Periodieke donaties

Het fonds van de VOL wordt gesteund met donaties van verschillende oud-leden. Hiermee dragen zij hun steentje bij aan het ondersteunen, verbeteren en onderhouden van De Bolk. Het fonds komt 100% ten goede aan de studentenvereniging.

Als u kiest voor een periodieke (jaarlijkse) donatie en die voor minimaal 5 jaar contractueel vastlegt, kunt u de donatie aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1. De VOL voldoet aan de vereisten die de Belastingdienst hier aan stelt.

Hoeveel krijg ik terug?

U krijgt 36%-49% van uw donatie terug als korting op de inkomstenbelasting. U kunt dus besparen op uw donatie aan het fonds, óf meer doneren voor dezelfde kosten.

De VOL heeft een donatie-rekentool gemaakt waarmee u het effect voor uzelf kunt berekenen.

Belastingaftrek krijgen

Voor het verkrijgen van de belastingaftrek moet u de standaardovereenkomst voor periodieke giften invullen en ondertekenen. Dat kunt u doen met software op uw PC of via smallpdf.com/sign-pdf.

U mailt dit formulier vervolgens naar vol@nieuwedelft.nl. Het bestuur vult de tweede helft van het formulier in en mailt het naar u terug.

Het ingevulde formulier bewaart u als bewijsstuk voor de belastingaftrek. De VOL bewaart ook een kopie van het formulier in de administratie. Let op: u moet het formulier dus niet naar de Belastingdienst te sturen.

Hebt u vragen of hulp nodig? Neemt u gerust contact op.