Fonds F.A.Q.

Waarom zou ik aan het VOL Fonds doneren?
Je hebt vast vele mooie herinneringen aan je tijd bij De Bolk / D.S.V. “Nieuwe Delft”, de sociëteit, de mensen en wellicht ook Trui.
Als je hier een financië bijdrage aan wilt leveren, ook voor de huidige studenten, zijn er een aantal opties:

Doneren aan De Bolk
Direct doneren aan De Bolk is een goede keuze als je graag wilt bijdragen aan de dagelijkse gang van zaken en het huidige bestuur meer ruimte wilt geven in hun begroting en plannen.
Als VOL zijn wij van mening dat het beter is om te doneren aan het VOL Fonds, omdat dit ook ten goede komt aan De Bolk, maar er niet voor zorgt dat de dagelijkse activiteiten mogelijk afhankelijk worden van donaties van oud-leden.

Doneren aan het VOL Fonds
Als je doneert aan het VOL Fonds komt dit ook ten goede aan De Bolk. De fondscommissie van de VOL beslist over aanvragen t/m 1.000,- euro, daarboven beslist de ALV. Het huidige beleid is om te sparen voor een grote uitgave die noodzakelijk is voor de dagelijkse activiteiten en wellicht het voortbestaan van de vereniging. Een voorbeeld hiervan is her vernieuwen van het “gas”fornuis.
Daarnaast willen we de zichtbaarheid van het Fonds vergroten door ook bij te dragen aan kleinere, onvoorziene, projecten. Zoals het vervangen van de server.

Doneren aan de Stichting tot Behoud van de BU130
Donaties aan de Stichting komen direct ten goede aan het onderhoud van de BU130, oftewel Trui.
Voor meer informatie, zie https://www.bu130.nl/giften/

Doneren aan de Vereniging Vrienden van Trui
De VVT heeft als doel de betrokken van de boot te verbinden met o.a. activiteiten, borrels en uitstapjes. Bij groot onderhoud aan Trui, doneert de VVT vaak een bedrag aan de Stichting als bijdrage op basis van de inkomsten en donaties die zij binnen hebben gekregen.
Donaties aan de VVT komen dus uiteindelijk ook ten goede aan Trui.
Voor meer informatie: https://www.bu130.nl/contact/vvt/

Wie beheert het fonds?
Het Fonds wordt beheerd door de Fondscommissie.
Deze wordt door de ALV gekozen en legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV van de VOL. Zij bepalen waar het fondsgeld aan uitgegeven wordt.

Tijdens de ALV op 17 maart 2023 zijn de volgende mensen aangesteld als fondscommissie:

  • Bart Roest (t/m 2024)
  • Peter van Gemert (t/m 2024)
  • Reinout Wiersema (t/m 2024)
  • Roy de Bokx (Q.Q., Penningmeester)

Je kan de fondscommissie bereiken op fonds@nieuwedelft.nl

Waar wordt het Fonds aan besteed?
Het fonds mag enkel besteed worden ter ondersteuning van D.S.V. “Nieuwe Delft”. Dit is statutair vastgelegd en de Fondscommissie heeft hier ook invulling aangegeven in hun reglement.

De Fondscommissie kiest er voor om het initiatief voor aanvragen voor het Fonds aan het bestuur van D.S.V. “Nieuwe Delft” over te laten. Vervolgens toetst de Fondscommissie zo’n aanvraag voor de duurzaamheid en of dit binnen de mogelijkheid van het Fonds past.

Hiermee beoogt de Fondscommissie zo goed mogelijk de belangen van D.S.V. “Nieuwe Delft” te behartigen, zoals zij dit zelf zien. We willen voorkomen dat De Bolk uitgaven worden opgelegd, met geld van het Fonds, enkel omdat oud-leden vinden dat deze nodig zijn.

Hieronder staat een overzicht van gerealiseerde projecten tot dusver.

JaarGerealiseerd projectBijdrage
2022Nieuwe Bolkserver€750,00

Hoeveel mag er uit het fonds besteed worden?
Jaarlijks mag de Fondscommissie maximaal 1.000,- euro aan steun aan D.S.V. “Nieuwe Delft” geven. Voor grotere bedragen is goedkeurig nodig van de ALV

Reglement
De Fondscommissie heeft een reglement opgesteld met betrekking tot uitgaven van het Fonds. Deze is hieronder te vinden. Voor meer informatie, raden we je ook aan om artikel 21 van de statuten te lezen.